Prístupnosť

This site uses the open source Content Management System Plone. It meets the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG v2.1) level 'AA' for people with disabilities, including blindness and low vision, deafness and hearing loss, learning disabilities, cognitive limitations, limited movement, speech disabilities, photosensitivity, and combinations of these.

It is also accessible to content authors with disabilities per the level 'AA' Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG 2.0).

Vyhlásenie o prístupnosti

Pokúsili sme sa, na základe našich vedomostí a poznatkov o prístupe rôznych osôb k Internetu, vytvoriť prehľadný web, ktorý by bol ľahko použiteľný pre každého.

Validácia

Použili sme ${xhtml} 1.0 a ${css} podľa špecifikácií ${w3c} lebo veríme, že použiteľnosť a prístupnosť musia mať solídny základ. Ak tu niečo nezodpovedá štandardom, prosíme, kontaktujte lokálne zodpovedné osoby, kontakt na správu aplikácie, a nie Plone Team.

Bolo podniknuté úsilie na dosiahnutie AA prístupnosti podľa verzie 1.0 WCAG. V dôsledku subjektívneho charakteru viacerých kontrol vo ${wcag2} sa, napriek ich splneniu, môžu vyskytnúť prípady odlišnej interpretácie.

Voluntary Product Accessibility Template (VPAT)

View Plone's VPAT (about VPAT)