Nulová spoluúčasť

ALEBO náhradné vozidlo ZDARMA.
0 % spoluúčasť


AKČNÉ ZĽAVY v Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.
Pre značky Volkswagen, Škoda, Audi, Seat a Porsche

V servisnej sieti Porsche Inter Auto Slovakia sme pre vás pripravili akciu, vďaka ktorej vám nezmizne úsmev z tváre ani v prípade poistnej udalosti.

V prípade uznanej poistnej udalosti bez vinníka vám poskytneme ZĽAVU z fakturovanej ceny opravy, ktorou je možné pokryť náklady vašej spoluúčasti z havarijného poistenia vozidla AŽ do výšky spoluúčasti 5% z celkovej sumy za opravu, alebo náhradné vozidlo zdarma.

Akcia „Nulová spoluúčasť, alebo náhradné vozidlo zdarma“ platí pre všetky uvedené poistné udalosti pri cene opravy nad 500 € s DPH* a na zákazníka s jednou poistnou udalosťou na jedno vozidlo.

TÁTO AKCIA JE ČASOVO OBMEDZENÁ – platí do 31.12.2022


Porsche Inter Auto - Bratislava, Vajnorská 162 | tel.č. : +421 2 49 262 400 | informacie2@porsche.sk_____________________________________

* Ak je fakturovaná cena opravy v rozsahu od 500 Eur s DPH - 3300 Eur s DPH, poskytneme zľavu vo výške 165 Eur s DPH. V prípade, že faktúra za opravu presiahne sumu 3300 Eur s DPH,  poskytneme zľavu vo výške 5% s DPH, z celkovej sumy za opravu.