Geometria kolies

Dajte si skontrolovať geometriu kolies.
PIA SK

Zvýšite si tak komfort jazdy a predídete nadmernému opotrebovaniu pneumatík.

VVyberte si voľný termín do servisu telefonicky na +421 2 49 262 400, mailom informacie2@porsche.sk alebo